Fact Sheet: Baggage Handling

The Interroll Belt Curve: The most reliable solution for handling baggage.

Our Belt Curve has a track record of more than 50 years of reliable operation.

This study is available in English, German and Spanish. Please select language on top of this page to get the corresponding version. Then click "Download".

Download

Fact Sheet: Satellitvagnar vs. rullfack

Hög omsättning kräver lösningar med låga genomloppskostnader. Med ett ökande antal pallplatser och växande omsättning utfaller jämförelsen av allmänna kostnader klart till rullfackssystemens fördel.

Det lönar sig att räkna först!

Studien finns på svenska.

Ladda ner systemjämförelsen!